Nezařazené

Potravinářská škola a její studijní a učební obory


Jen na málokteré běžné stÅ™ední Å¡kole byste naÅ¡li takový poÄet studijních a uÄebních oborů. Potravinářská Å¡kola v Pardubicích, která vznikla slouÄením nÄ›kolika Å¡kol s dlouholetými tradicemi, nabízí opravdu mimořádný výbÄ›r. PrávÄ› proto si také získává stále více pozornosti a to nejen z Å™ady budoucích studentů, ale také veÅ™ejnosti. PrávÄ› proto, že nabízí i napÅ™. nadstavbové nebo dálkové studium, dále možnost zvýšení kvalifikace prostÅ™ednictvím odborných kurzů, velmi oblíbené kurzy pro veÅ™ejnost, stala se Å¡kolou velmi oblíbenou. Potravinářská Å¡kola nabízí i velmi zajímavé a atraktivní obory, mezi které patří napÅ™. technologie potravin a management nebo analýza potravin? RadÄ›ji byste pracovali přímo jako kuchaÅ™, pekaÅ™ nebo Äíšník? U nás máte možnost i pÅ™estupu na jiný obor, pokud zjistíte, že VaÅ¡e původní volba nebyla správná.

ProÄ studovat právÄ› u nás?

Důvodů je jistÄ› nÄ›kolik, ale jedním z hlavních důvodů, proÄ je o naÅ¡i Å¡kolu každoroÄnÄ› velký zájem, je právÄ› možnost si opravdu vybrat z celé Å™ady oborů a to ve studijních Äi uÄebních oborech. Mezi další důvody jistÄ› patří i její dobré jméno nejen přímo ve mÄ›stÄ›, ale po celé ÄŒeské republice. Potravinářská Å¡kola v Pardubicích je dobrou volbou pro budoucí uplatnÄ›ní. NavÅ¡tivte naÅ¡e internetové stránky a dozvíte se o pravidelných akcích, které Å¡kola pořádá pro své studenty i pro Å¡irokou veÅ™ejnost. V případÄ› zájmu o naÅ¡i Å¡kolu nás kdykoliv kontaktujte.

Mohlo by se vám také líbit...