Business

Skutečně regresní terapie funguje?

I dnes existuje poměrně velké množství lidí, kteří věří tomu, že toto není jejich první život, který zde na Zemi prožili. Byli zde již dříve, a to je prý i příčinou stavů známých jako deja-vu, kdy se nám zdá, že jsme na daném místě již někdy byli, i když jsme zde poprvé.

Také se zde podle některých mohou nalézat příčiny některých našich obtíží. Pokud jsme například zemřeli po pádu z velké výšky, budeme mít fobii z výšek. Pokud jsme byli udušeni, můžeme mít astma, a tak dále.

regrese1

K tomu, abychom poznali, kým jsme kdysi byli, slouží takzvaná regresní terapie Hlubinná regresní terapie. Zde se školený terapeut pokusí vyvolat vzpomínky na naše minulé životy. K tomu používá například hypnózy, ale i dalších metod.

Tyto služby jsou poměrně oblíbené, a regresní terapeuti poměrně často navštěvovaní. Funguje vše ale tak, jak říkají, nebo se jedná zkrátka a prostě o podvod?

Abychom si na to odpověděli, je potřeba se podívat, co jsou to vlastně vzpomínky. Nejedná se o nic jiného, než o spojení neuronů v našem mozku. To se navíc pokaždé, když jej aktivujete, tedy když si na danou událost vzpomenete, nepatrně změní. Nakonec si tedy můžete pamatovat danou událost úplně jinak, než se ve skutečnosti stala.

regrese2

Tento fenomén znají velmi dobře policisté, kteří rutinně vyslýchají svědky. I když viděli stejnou věc, jejich výpovědi se budou lišit. To, jak odlišné budou, závisí mimo jiné na tom, jak dlouhá doba uběhla. Mohou to být detaily, například jeden může tvrdit, že daná osoba měla žluté tričko, jiný bude přísahat, že bylo červené. Avšak v policejní práci mohou být i detaily důležité.

A jak to souvisí s regresní terapií a minulými životy? Již víme, že vzpomínky jsou uloženy v našem mozku. Avšak i kdybychom se reinkarnovali, náš bývalý mozek si sebou nevezmeme. I vědci potvrdili, že oblast paměti je naprosto čistá. Není tedy možné, abychom si na něco z minulých životů vzpomněli. Proto nejsou regresní terapie nic jiného než podvod.

Mohlo by se vám také líbit...