Business

Na čem bazíruje přeprava zdravotnického materiálu a léčivých přípravků

Přeprava léků a zdravotnického materiálu vyžaduje ještě přísnější podmínky, než v případě ovoce a zeleniny. Jak známo, zemědělské produkty se musí přepravovat rychle a bezpečně tak, aby nedošlo k jejich úhoně a byly k dispozici na trhu co nejdříve, v co nejlepší kvalitě. Jistě uznáte, že by nemělo význam převážet čerstvé jahody stovky kilometrů daleko, na traktoru s valníkem, za přispění přímého slunečního záření, to by z těch jahod moc nezbylo.

zdravotnické potřeby

Co je důležité pro přepravu léků

Kinetická energie – kinetickou energii si můžeme v praxi představit třeba tak, že naplníte dvacetilitrový kyblík vodou, a budete s ním smýkat po dlažbě sem a tam. Zakrátko dojde k tomu, že se tekutina bude přelévat ze strany na stranu a může se i částečně vylít. Je-li vody mnoho, může to poškodit i samotnou nádobu či uzavírací ventil, kinetická energie dokáže mít velkou sílu, a zvláště nebezpečné je to u přepravy tekutých léčiv či chemikálií ve větších barelech. Ty by měly být v přepravních boxech zajištěné tak, aby se vliv kinetické energie eliminoval na minimum. Kdyby došlo k protržení či rozbití obalu, mohlo by ještě ve voze dojít k nepředvídatelné chemické reakci.

zdravotnický materiál

Správná teplota a tlak vzduchu – léčivé přípravky musí být skladovány a přepravovány za určitých teplot a tlaku vzduchu. Tyto podmínky se musí dodržet, jinak by mohly celé šarže být vyřazeny z oběhu jen tím, že někdo nedodržel transportní instrukce. Proto se přeprava zdravotnického materiálu https://tlcargo.cz/services/ zaměřuje zejména na optimalizaci přepravních podmínek a jejich dodržování.

Transport na dlouhé vzdálenosti a skladování – přepravní společnosti by také měly dbát o to, aby se léky, léčivé přípravky a zdravotnický materiál distribuoval na místo včas a nikde nebyl skladován tak dlouho, aby nedošlo k překročení doby určené pro jeho spotřebu. Zejména prošlé léky se nesmí vůbec dostat na trh a zejména zákazníkovi do rukou.

Mohlo by se vám také líbit...