Děti

Co to vlastně šikana je?

Odborně je to definováno jako úmyslné, dlouhodobé, manipulativní, fyzické a psychické ubližování slabšímu jedinci silnějším jedincem nebo skupinou. Oběti se také může stát ten, kdo ve špatnou chvíli objeví na špatném místě.figurky oddělené
Projevy

 • První stupeň – Šikana může, vzniknou i v nezvláštní skupině, což se častokrát podceňuje. Ze začátku jde o mírný psychický nátlak na odlišného jedince, který se mu nelíbí. Zesměšňování, posmívání, pomlouvání.
 • Druhý stupeň – Tady už se projevují větší známky agrese. Agresor si ventiluje svoje problémy nebo ubližuje jen pro vlastní potěšení. Do jaké míry to vzroste, závisí na struktury skupiny
 • Třetí stupeň – V této situaci se již vytváří jádro agresorů a teď jen závisí další odvíjení od toho, jestli se ho kolektiv ublíženého zastane nebo ne. Šikana je tady již cílená a promyšlená a oběť se bojí jít žalovat, který se bojí jít proti svým hierarchicky výše postaveným spolužákům.
 • Čtvrtý stupeň – Když se tedy nenajde silná protiváha šikanátorů, tak šikana pokračuje. Agresoři si už vlastně vytvořili jakési nepsané normy, které se neporušují a celý kolektiv se úplně změní. Stává se z něj krutá skupina, která aktivně týrá a ponižuje.
 • Pátý stupeň – Agresoři se dostali do postavení elity a týrají všechny, kdo jdou proti nim a ztrácí přehled o realitě. Agresoři se posunují do stádia vykořisťování, znásilnění všech způsobů. Oběť se je schopná udělat cokoliv, aby to nemusel snášet. Absence ve škole, zhroucení a sklony k ubližování.

terč agresora
Jak reagovat, když zjistíte šikanu

 • Musíte jednat rychle a uvážlivě
 • Dejte dítěti najevo svou oporu, a že ho berete vážně
 • Nesmíte konfrontovat s agresorem dohromady
 • Dejte celému kolektivu najevo, co si o šikaně myslíte, a že odsuzujete čin a ne dítě
 • Zjistit si více informací a neřešit to veřejně, ochránit oběť
 • Zajistit si odbornou pomoc a předejít chybným krokům

Mohlo by se vám také líbit...